Stavba zahradního jezírka

Stavba zahradnho jeírka začíná přípravou terénu, tedy vykopáním prostoru pro samotné jezéírko.Zvažte, jak a kudy se dostane na Váš pozenmek stavební mechanizace. Fólie se při stavbě zahradního jezírka do výkopu volně pokládá, pouze okraje se zahrnou zeminou,nebo přitíží kameny. Před tím, než se začne pokládat fólie, je nutné provést úpravu dna zahradního jezírka. Dno musí být zbaveno kamenů a vyrovnáno 50 mm silnou vrstvou jemného písku, nebo položením textilie FILTEK 1000g/m2.Podklad může být také tvořen betonovou konstrukcí.V tomto případě se hydroizolační fólie podkládá textilií FILTEK 500g/m2.

Při stavbě zahradního jezírka je velice důležitá izolace. Izolace zahradního jezírka musí být provedena v celé své ploše spojitě a vodotěsně. Spoje jednotlivých pruhů fólie se svařují horkovzdušným přístrojem pro svařování PVC-P fólií.

Fóliová izolace umožňuje při stavbě zahradního jezírka jeho provedení prakticky libovolného tvaru s nepravidelně zaoblenými okraji či stupňovitým dnem.

V případě náročnější stavby zahradního jezírka, tedy změn tvaru dna jezírka se obvykle hydroizolace nastřihne, popřípadě se doplní přířezem. Fólie se opětovně svaří. Fólie během montáže nemusí při stavbě zahradního jezírka zcela přesně kopírovat povrch výkopu, drobné zvlnění není závadou, k definitivnímu vytvarování fólie dojde až v důsledku tlaku vody napuštěné do jezírka. Finální úpravu okrajů fólie provádíme až po napuštění jezírka, kdy dojde k dotvarování fólie tlakem vody.

Veškeré prostupy technologických zařízení, jako jsou čerpadla a přepady, musí být provedeny vodotěsně. Vhodné je používat taková zařízení, která provádění prostupů nevyžadují.

Po okraji nádrže nejprve vytvoříme val nad úrovní budoucí hladiny vody. Fólii přetáhneme přez val a okraj fólie zakryjeme zeminou. Okraj jezírka se zpravidla zpevňuje plochými kameny.

V případě, že je dno zahradního jezírka upraveno kameny, nebo jsou-li na dně jezírka umístěny květináče s vodními rostlinami, pokládá se na fólii ochranná textilie FILTEK 300g/m2.

Rychlý kontakt

Kontakty

Naši partneři

ALUPOL a spol.

 

 

Doupovec.eu

"Jen kvalitně provedená hydroizolace s použitím nejlepších materiálů je zárukou dlouhé životnosti."

2012 © Hizol s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio